6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17'nci maddesine göre düzenlenmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, 08 Ekim 2018 ve 18 Ekim 2018 tarihlerinde işletmemizde gerçekleştirilmiştir

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17'nci maddesine göre düzenlenmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, 08 Ekim 2018 ve 18 Ekim 2018 tarihlerinde işletmemizde gerçekleştirilmiştir. 

İki grup halinde düzenlenen eğitime tüm çalışanların katılımı sağlandı ve eğitim sonunda değerlendirme testi yapılarak çalışanların bilgi seviyesi ölçüldü.

 

Eğitimler, "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak, teknik konular ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Eğitimi gerçekleştiren İş Güvenliği Uzmanı Asiye ZEYBEK; özellikle kimyasal maddelerle çalışmalar, yangın güvenliği, elektrik ile çalışma ve iş kazalarının sebepleri ile korunma prensipleri gibi konular üzerinde örnekler vererek işletmemizdeki tehlikeler ve alınan tedbirleri katılımcılara aktardı. Eğitimler, yemekhanede projeksiyon ile yansıtılan ekranda görseller eşliğinde gerçekleştirildi ve eğitimin tamamı kamera ile kayıt altına alındı.