Günümüzde global ticaretin yaygınlaşması ve rekabetin artması müşteri kavramının daha da ön plana çıkmasına neden olmuştur. Müşteri ihtiyaçları, beklentileri ve şikayetleri kurumların öncelikleri arasında olması gereken kavramlardır. İhtiyaçlar herkesin beklentisine göre farklılık gösterdiğinden dolayı bunların belirli bir sistematik içinde incelenmesi zorunlu hale gelmiştir.

 

Müşteri şikayetlerinin bir sistem içerisinde incelenmesi ve çalışmaların yürütülmesi çalışmaları 1990 larda CRM ile başlamıştır. 2004 yılında ISO 10002 standardı yayınlanmış ve 2006 yılında ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. ISO 10002 sistemi;

-   Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir.

-   Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında "özür" dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için daha büyük bir faaliyet mi planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder.

-   Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar.

-   Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar.

 

Firmamızda bu kapsamda 2015 yılında başvuru ve çalışmalarını yaptığı belgeyi 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile almayı hak etmiş, 19.01.2016 tarihinde de belge tarafımıza ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçlerde bu sisteme doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.