Metalürjik araştırma ekibimiz tarafından, motor yatağı çalışma şartları ve müşteri talepleri göz önüne alınarak, yeni üretilecek ürünlerin metalurjik özellikleri belirlenir. Hammadde seçiminde ;

- Yük taşıma kapasitesinin yüksek olması, yani maksimum yorulma dayanımı,
- Uyumluluk, yani sürtünme şartlarında çalışan iki parçanın birbirleriyle bağımsız hareket etmesi,
- Hammaddenin çok sert olmaması ve oluşacak partikülleri absorbe etmesi,
- Geometrik uyumluluk ,
- Çekme , kayma, darbe ve basma mukavemetleri,

üzerinde durduğumuz ve üretilecek motor yatağının kullanım yerine göre değişkenlik gösteren kriterlerimizdir.

Metalürjik olarak gelecek teknolojileri düşünerek, yeni araştırmalar yapılmaktadır.Hem daha yüksek mukavemete sahip ürünler üretmek, hem de motor yataklarında kullanılan bir takım ağır metalleri elimine ederek çevreye daha duyarlı ürünler üretmek için, hammadde tesisimizle birlikte çalışmalarımız devam etmektedir.