İş  Sağlığı ve İş  Güvenliği, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, taşeron çalışanlarının, ziyaretçilerin,  müşterilerin  ve  işyerindeki  herhangi  bir  kişinin)  sağlığına  ve güvenliğine etki eden  faktörler ve koşulların bütünüdür.

 

 

 İş Sağlığı ve  İş Güvenliği Yönetim Sistemi ise kuruluşlarda karşılaşılan en önemli  insan kaynakları  sorunlarından biri olup çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamaya matufdur. İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi  esnasında   çeşitli  nedenlerden  kaynaklanan  sağlığa  zarar verebilecek   kaza   ve  diğer   etkenlerden   korunmak   ve  daha   iyi  çalışma  ortamı sağlamak  amacıyla  sistemli  ve  bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve  risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği bir yaklaşımdır.

 

 

OHSAS 18001  (Occupational  Health  and  Safety  Assessment  Series);İngiliz Standartlar  Enstitüsü  kısaca  BSI  (British  Standartds  Instıtute)  tarafından yayımlanmış bir   İş Sağlığı ve İş Güvenliği standardıdır.

 

 

Kılavuz  niteliğindeki  ilk  sağlık  ve güvenlik  standardı olan "BS  8800  Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem  Rehberi" 1996'da BSI tarafından yayınlanmıştır. Müteakip tarihlerde başka belgelendirme kuruluşları da bu konuda standartlar yayınlamışlardır. Ancak yayınlanan bu standartlar BS 8800'u temel almalarına rağmen birbirlerinden içerik ve uygulama bakımından farklılıklar göstermekteydi. Bunun üzerine İngiltere'de BSI öncülüğünde uluslararası kabul edilebilecek  bir  sağlık  ve  güvenlik  standardı  hazırlanmasına  yönelik  bir  komisyon toplanması  kararlaştırılmış  ve  bu  komisyonun çalışmaları  sonucunda 1999  yılında OHSAS 18001 standardı oluşturulmuştur.

 

 

Hazırlanan  bu   standart,  2001  yılında  TSE (Türk  Standartları   Enstitüsü) tarafından kabul edilerek TS-18001 olarak yayımlanmıştır.

 

Ülkemizde bu kanun 30.06.2012 tarihinde 6331 sayılı  "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" olarak kabul edildi.Bu   yönetim   sistemi,  zararla  sonuçlanabilecek  olası  tehlikelerin  önceden tespit edilerek bu riskleri minimize ve bertaraf edilmesi ile gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.

 

 

 

 

Bu sistemi geliştirmek için aşağıdaki sistem geliştirme gereklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

1. Politika Belirleme,

 

2. Risk Analizi (Hukuki ve Teknik),

 

3. Yatırım  Gereklerinin  Tespiti  (Kişisel  Koruyucu  Ekipman Tipleri,  Yangın Sistemleri vs.)

 

4. Eğitim Programları, Tipi, İçeriği ve Frekanslarının Belirlenmesi

 

 

 

 

 

 

Şahin motor yatakları olarak ta ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve ISO / TS 16949:2009 belgelerinden sonra yeni çıkan kanunlar kapsamında OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği belgesini almak üzere çalışmalarımız 2013 yılı ikinci yarısında başlatılmıştır. İSG politikamız hazırlanmış, tüm personele İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimler verilmiş ve gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Eylül 2013' te ara denetlemelerden başarı ile geçen firmamız Kasım ayında da 2. aşama denetimleri tamamlayarak 02.12.2013  tarihinde Bureau Veritas tarafından OHSAS 18001:2007 belgesini almaya hak kazanmıştır.