Şahin Motor Yatakları Ltd., 1955 yılında, döküm kalın yatak imal eden bir atölye olarak İstanbul'da işe başlamış, 1965 yılında Şahin Motor Yatakları Anonim Şirketi olarak statüsünü değiştirmiştir. Yeni kurulan şirket, Glacier Metal Company (GMC) ile lisans ve trademark anlaşması yaparak Türkiye'de çelik kılıflı ince cidarlı motor yatak üretimini başlatmıştır. Fabrikamızın kurulu olduğu Gebze'deki arazi bu dönemde satın alınmış ve üretim planı GMC tarafından hazırlanarak 1969 yılında ilk fast-line hattı ile deneme üretimine başlanmıştır. Yine aynı dönemde çeneli yatak imalatı da devreye girmiştir. 

1976 yılında GMC şirketinden ikinci fast-line hattı satın alınmış ve kapasite yükseltilmiştir. Bunu takiben 1983 yılında üçüncü fast-line hat eklenmiş ve artan iç piyasa talepleri de göz önüne alınarak ikinci vardiya üretime geçilmiştir. 

1993 yılında iç piyasadaki OEM kuruluşlarından Tofaş ve Renault gibi firmaların taleplerini karşılamak amacıyla son sistem bir hızlı üretim hattı kurulmuştur. 1994 yılında toplam kalite anlayışı benimsenmiş ve ISO 9002 standardına uygunluk belgesi alınmıştır. Öte yandan, artan kaplamalı yatak talebini karşılamak ve yüksek kalite hedeflerini yakalamak amacıyla bilgisayar kontrollü kaplama tesisi yine Türk mühendislerimiz tarafından 1996 yılı içerisinde devreye alınmış ve test çalışmaları başlatılmıştır. 

1999 yılında şirketimiz QS-9000 belgesi almaya hak kazanmış, bu kapsamda, kalite kontrol amaçlı laboratuvarlar kurulmuş ve modernizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra Ar-Ge destekli projeler için üniversitelerle ortak çalışmalar yürütülmüştür. 2003 yılında hızlı ay yatak hattı yeni sistemler uygulanarak devreye girmiş, aynı zamanda eksantrik yatak ve kenetli burçların üretimine de başlanmıştır. 

2000'li yıllarla birlikte tüm Dünya'da artan global ticaret ve yoğun rekabet koşullarıyla birlikte firmamız , yeniden yapılanma sürecini başlatmıştır. 2004 yılında dünya otomotiv sektörünün Kalite Yönetim Sistemi olan ISO TS 16949:2002 ve beraberinde ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi referans alınmış ve tüm süreçlerimizde sayısal hedeflerle yönetime gidilmiştir. Ayrıca şirket sevk ve idaresi 16949 hedeflerle yönetim kavramına oturtulmuştur.

2009 yılında ay yatak ve burç hatlarında kapasite artışlarına gidilmiş ve verimlilik çalışmaları yapılmıştır. 2010 yılında özel amaçlı yeni motor yatak hattı açılmış, ayrıca bore-broch tezgahlarında kapasite artışı sağlanmıştır. 2011 yılında Ar-Ge bölümünün çalışmaları sonucunda, seri üretime başlanacak olan yeni ürünlerin performans çalışmaları, maksimum taşıyabilecekleri yükler, maksimum çalışma sıcaklıklarının incelenebileceği, ayrıca gelen müşteri şikayetlerinin değerlendirilebileceği motor test makinesi devreye sokulmuştur. Yüksek otomasyonla donatılan bu makine Şahin mühendisleri tarafından dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Yine bu dönemde kapasite artışı sağlamak ve yüksek otomasyona geçmek için makine revizyonları ve yeni makinelerin yapımına geçilmiştir. 

Firmamızın hedef ve vizyonuna uyumlu olarak, Ar-ge bölümü 2012 yılında Ar-ge ve Mühendislik müdürlüğü olarak yeniden yapılanmış ve kadrosunu genişletmiştir. 2012 yılı başında artan ihtiyaca cevap vermek, kaplama verimliği ve çeşitliliğini artırmak için ileri teknoloji yeni bir kaplama hattı devreye alınmıştır. 2012 yılı için pek çok proje planlanmış olup, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacı ile sıfır hatalı ürün üretmeyi hedefleyen Total Kalite Projesi üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.