top of page

Çevre

Anasayfa>Teknik>Çevre

Firmamız, faaliyet, ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilir kalkınma prensibine uygun çalışmayı benimsemekte ve çalışmalarını uluslar arası çevre yönetim sistemi şartlarını temel alarak sürdürmektedir. 

Amaç, çevre kirlenmesinin önlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için , kaynaklarımızı verimli kullanmak, atıklarımızı azaltmak ve çevre bilincini yaymaya çalışmak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek çevre etkileri planlama aşamasında belirlenmekte ve kontrol yöntemleri oluşturulmaktadır. Ayrıca kendi faaliyetlerimiz dışındaki taşeron, ziyaretçi gibi etkilenebilen faaliyetlerin çevre etkileri de bu kapsamda dikkate alınmaktadır. 

Yapılan iyileştirmeler sonucunda Hammadde, Su, Elektrik, Kağıt kullanımları ve oluşan atık miktarları azaltılmaktadır. Çevre performansımızı sürekli iyileştirilmek için hedeflerimiz her yıl yenilenmektedir. 

Çevre bilinci bireysel sorumluluk duygusu ile gelişir. Bu nedenle çevre ile ilgili konular tüm çalışanlarımızla ve müşterilerimizle paylaşılmaktadır. 

Çevre yönetim sistemi çalışmalarımız her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. 

Firmamız ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Çevre Yönetim Sistemi kapsamını görmek için tıklayınız.

bottom of page