top of page

Yağ Filtresi ve Motor Yatakları ile Etkileşimi

- Motor soğukken çalıştığında yağ filtresi takınabilmektedir. Bunun sebebi yağın soğukken henüz yoğun kıvamda olmasıdır. Yağ filtrelerinin belli peridolarda değiştirilmemesi, rektefiye sonrası  eski hasarlı veya kirli tıkanık fitrenin kullanılması sorunların devam etmesine sebep olabilmektedir. Filtre tıkanık iken bypass valfi açık kalıyor ve kanallara yağ akarken metal partikülleri direk yağlama sisteminin içinde dağılmaya devam ediyor. Selülozlu filtreler 25 mikrona kadar olan partikülleri tutabiliyor ancak delik filtrelerde büyük parçalarda sisteme kaçabiliyor. Sentetik Glass Fiber veya mikrofiberli olanlar ise 10 mikrona kadar daha ufak taneleri tutabiliyor. Filtrelerde iri partiküller biriktikçe tutma kabiliyetleri düşer. SMY motor yatakları, filtrelerin tutma kabiliyetinin sınırının altındaki partikülleri yüzeyine gömüp çalışmasına devam edebilmektedir. Yatakların yüzey kaplamaları buna uygun olarak özel üretilmektedir.  Ancak filtrede çok fazla birikim veya fitredeki hasarlardan kaçan iri partiküller zaman içerisinde yatak yüzeylerine hasar verip çizilmesine ve motorda arızaya sebep verecektir. Dolayısı ile temiz ve motora uygun kaliteli filtre kullanmak partiküllerden gelecek hasar oluşumunu engelleyecektir.

Filtrenin açılmış hali ve parçaları şöyledir:

oilfilter.png

Filtrelerden kaçan özellikle 10 mikron altı partiküller tehlikelidir ve bunların yatak yüzeyi tarafından embed edilmesi bekleniyor. Kalitesiz bir filtre kullanılıyor ise bu sistem için tehlikelidir. Filtrelerin partikül tutma kabiliyetlerinin de iyileşmesi ile kaplama kalınlıkları arasında da ilişki vardır. Filtrenin tutamadığı bir tanenin boyutu, yatak yüzey kaplamasının kalınlığı ile ilişkilidir. Kaplamadan daha iri ama filtrenin de kapasitesini aşan bir partikül, hem yatağa hem de diğer organlara zarar verir.

Tersinir olarak, filtre tarafından yakalanamayan metalik parçalar sisteme girdiğinde, yatak yüzeyine gömülüp kranka da zarar verebilir. Buda gömülebilirliğin istenmeyen yüzüdür. Bu sebeple kimi üreticiler ve kullanıcılar Yumuşak kaplamaya sahip Trimetal yatak tercih ederek, bu tür partiküllerin gömülmesini isterler, yine bazı üretici ve kullanıcılar ise gömülen partiküllerin kranka zarar vereceğini düşünerek Bimetal esaslı yataklar tercih ederler. - Özellikle Silisyum içerikli Bimetal yataklar bu tür partikülleri yapılarına alsalar bile, silisyumun yapıdaki formu sayesinde krank yüzeyini döngü sırasında sürekli parlatırlar ve olumlu katkı sağlarlar. Gömülebilirlik çerçevesinden tüm olasılıklara göre kimileri için daha iyi denilebilecek yataklardır. Filtrenin tutma kabiliyeti arttıkça yani delikleri küçüldükçe yağ basıncını düşürmeye etki ederler.

bottom of page