top of page
Anasayfa > Teknik > Eğitim>Teknik Eğitim

Yağ Yakma ve Yatak Hasarı

 

İçten yanmalı motorlarda, motor yağ yakmaya başlamış ve yağ eksiltiyor ise, bu motorda önemli hareketli parçalar arasında aşınmaların olduğunun bize işareti olacaktır. Yağ, yanma odasına ulaşmış ve yanma sırasında yakılmaktadır. Bu durumda ideal yağ eksiltme koşullarından çıkılıp, anormal yağ tüketimi olmakta, yağ basıncı ideal değerlerin dışına çıkmakta ve yağın ulaşıp sürtünmeyi engellediği, soğutmayı sağladığı parçalarda problemler başlamış olacaktır. Özellikle doğru motor yatak fonksiyonlarının oluşması için gereken yağ kaması oluşturulamaz hale gelecektir. Böylesi bir durumda Yatak ve Krank arasında metalik temas meydana gelerek, yatağın erken hasar görmesine sebebiyet verecektir. Bu tür bir problem metalik temas ile başlar ve giderek sürtme kaynaklı aşırı ısı açığa çıkartarak, kaynama-sarma hasarına kadar gider. Bu noktada yatağın sarması, hareketi durdurarak motorun çok daha ciddi hasar almasını engeller. Motorun neden yağ yaktığının ana sebebi bulunmaz ise tekrardan bu problemin yaşanması kaçınılmazdır. Bu derecede ciddi hasarlara sebebiyet veren yağ yakma-eksiltme problemleri motorlarda neden meydana gelebilir? Bu sorunun ana sebepleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir:

 • Uygunsuz Hava Filtresi olması durumu: Bu durumda Hava filtresi görevini yapamaz ve yanma odasına filtre edilmemiş hava girişi olursa, çalışan segmanlarda, Piston ve silindir yüzeylerinde aşınmalar meydana gelerek, yağın yanma odasına ulaşması meydana gelir.

 • Supap Yağ keçelerinde aşınma veya hasar meydana gelmesi.

 • Turbonun problemli çalışması: Karbonize olmuş, tıkalı turbo yağ yolları, sızdırmazlık elemanlarının hasar görmesi, Blok iç basıncının aşınan segmanlar veya blok havalandırma hatası nedeni ile artması. Bu durumlarda yağ, egzoz veya hava girişlerinden yanma odasına ulaşmaktadır.

 • Yanma Hatalarının (supap zamanlama hataları, Elektronik kontrol ünitesi hataları, Enjektör Hataları, Yakıt Pompası hataları, Turbo hataları, kötü yakıt kullanılması vb.) olması: Bu durumda yanmamış yakıt yağa ulaşarak, yağın özelliklerinin bozulmasını sağlar ve taşıyıcılığını zayıflatır. Yağ viskozitesi düşer ve incelir, kolayca yanma odasına ulaşır.

 • Piston taşma seviyesinin, çıkıntısının fazla verilmesi: Piston taşma seviyesi ideal değerlerin dışında olduğunda, piston silindir kapağına çarpar ve titreşimler meydana gelir. Bu titreşimler enjektörlerin tutarsız ve dengesiz açılmasına sebebiyet verebilir. Böylece yanmamış yakıt, yağa ulaşarak özelliklerini bozar ve yağ yanma odasına girer.

 • Araç üreticisinin önerdiği bakım periyotlarının dışına çıkılması, uyulmaması.

 • Araç üreticisinin önerdiği yağın kalitesi dışında yağ kullanılması.

 • Silindirlerde distorsiyon-bozulmaların meydana gelmesi: Uygun olmayan silindir kapak contası yüzeyi, yanlış kapak cıvata torklaması, yüzeylerde korozyon olması, silindir yüzeylerinin hatalı işlenmesi.

 • Gözle fark edilmeyen eğilmiş Biyel Kolu kullanımı: Motorda hasar meydana geldiğinde biyel kolları hasar görebilir. Biyel kolu büyük ve küçük göz merkezleri hizalama açısından kontrol edilmelidir. Böylesi bir durumda piston düzgün hizada çalışamaz ve yağ yanma odasına gider.

 • Yanlış segman montajı veya segman yüzey kaplamalarının hasar görmesi.

 • Yanlış sızdırmazlık elemanı kullanımı: Motorda Metalik, elastomer esaslı conta kullanılan yerlerde, yenileme sırasında sıvı conta tercih edilmesi. Conta kullanılan yüzeylerin çok iyi temizlenmemesi.

 

Motorlarda yukarıda bahsedilen konular nedeni ile yağ yakma problemleri meydana gelebilir. Motorun neden yağ yaktığı tespit edilmeden tekrar toplanıldığında aynı problemlerin meydana gelebileceği unutulmamalıdır. Yağ yakan motorlarda yağlama sistemi düzgün çalışmaz ve yağ görevini yapamaz. Bu sebeple, yağın ilk ulaştığı yerlerden olan ve motorda sürekli düzgün yağlamanın en önemli olduğu noktalardan birisi olan Krank – Yatak çiftinin çalışmasında problemler oluşmaya başlar ve motor bu şartlarda çalışmaya devam ederse, kaynama – sarma hasarları meydana gelir.

bottom of page